Kalendarze

Rok 2021

Zagrożone gatunki

Canis lupus italicus

FATRO „WILDLIFE” COLLECTION

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH!

Historia sukcesu jest zawsze wynikiem pracy zespołowej.

Każdy kraj na świecie jest symbolizowany przez zwierzę: wiele z nich ma orły, byki i lwy, inne mają ostrygojady, „jednorożce”, rudych admirałów, karpie, a nawet biedronki. Włoskim narodowym zwierzęciem symbolicznym jest wilk włoski (Canis lupus italicus), który jest również, z genetycznego punktu widzenia, najstarszym gatunkiem wilka.

W rzeczywistości badania biologii molekularnej i analizy genetyczne wilków z różnych epok wykazały, że wilk apeniński (Canis lupus italicus) posiada unikalny haplotyp mitochondrialny, który nie jest wspólny dla psów ani innych gatunków wilków, ale występuje u wilków prehistorycznych z górnego plejstocenu.

W przeciwieństwie do popularnej koncepcji „dużego, złego wilka”, zwierzęta te żyją razem w wysoce zorganizowanych grupach, które odzwierciedlają najbardziej efektywne formy współpracy i struktur społecznych, w których dobro wspólne jest najważniejszym czynnikiem.

Dyscyplina i duch zespołowy, elastyczność, zdolność do przystosowania się i zdolność do szybkiego działania łączą się, tworząc jedną cechę: wielką odporność wilka.

W następstwie tak trudnego roku i strasznych konsekwencji pandemii dla całej ludzkości, a zwłaszcza dla Włoch, gdzie Covid-19 wydobył ludzkie, kulturowe i naukowe wartości narodu włoskiego w każdej sferze życia, od balkonów do naszych szpitali, wydaje się słuszne, że powinniśmy poświęcić nasz planer i kalendarz na rok 2021 naszym ukochanym Włochom i ich „staremu” wilkowi, zwierzęciu społecznemu zdolnemu do życia i pracy w grupach, pokonywania trudności i przeciwności poprzez determinację i utrwalania swojego miejsca, podobnie jak my, zarówno w środowisku, jak i w historii.