Zgłaszanie przypadków niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu produktu leczniczego weterynaryjnego lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce informacyjnej (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania przypadków wystąpienia niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych przedstawiono w

Broszurze informacyjnej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej Urzędu:

http://www.urpl.gov.pl/pl-formularze-zgloszenia-dzialania-niepozadanego

W celu zgłoszenia działania niepożądanego związanego ze stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych będących w ofercie Fatro Polska prosimy o kontakt:

Telefon: 71 311 11 11 lub e-mail

Kontakt 24h:

Marta Relikowska: tel.: 692 471 054 lub e-mail

Marcin Kobiałka: tel.: 660 460 300 lub e-mail